Job eller praktik

Information til studerende og praktikbeskrivelser for daginstitutionen Virklund-Sydbyen

Læs mere om de enkelte institutioner

Pædagogstuderende:

I Granly har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.
Som led i uddannelsen er de i perioden i praktikindkald på seminariet, hvor de evaluerer på opgaver og får undervisning.

I Granly har vi praktikvejledere både i vuggestuen og børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende.

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De stiller spørgsmål til pædagogisk praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som mulig i den periode de er i praktik og er derfor meget engageret i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores praktikbeskrivelse

Pædagogstuderende:

I Søfryd har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. juni og 1. december.
Som led i uddannelsen er de i perioden i praktikindkald på seminariet, hvor de evaluerer på opgaver og får undervisning.

I Søfryd har vi praktikvejledere både i vuggestuen og børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende.

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De stiller spørgsmål til pædagogisk praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som mulig i den periode de er i praktik og er derfor meget engageret i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

Læs mere omkring vores praktikbeskrivelse her:

Praktikbeskrivelse

Pædagogstuderende:

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De undrer sig og stiller spørgsmål til pædagogiks praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I Troldehøjen har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. december og 1. juni.

Som led i uddannelsen er de studerende i praktikperioden på indkald på seminariet, hvor de får mulighed for at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Her evaluerer de på opgaver og får undervisning.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som muligt, i den periode de er i praktik, og de er derfor meget engagerede i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

I Troldehøjen har vi praktikvejledere både i vuggestuen og i børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende i Huset.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores Praktikbeskrivelse for Troldehøjen

Pædagogstuderende:

De studerende kommer med nye ideer og energi til hverdagen. De undrer sig og stiller spørgsmål til pædagogiks praksis, vores struktur og måden vi griber hverdagen an på.

I Virklund Børnehave har vi pædagogstuderende, som er i huset et halvt år ad gangen. De har opstart den 1. juni og 1. december.

Som led i uddannelsen er de studerende i praktikperioden på indkald på seminariet, hvor de får mulighed for at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Her evaluerer de på opgaver og får undervisning.

I deres uddannelse skal de afprøve forskellige pædagogiske teorier. Derfor vil børnene blive beriget med nye lege og tanker.

De studerende har som mål at få så meget viden og erfaring som muligt, i den periode de er i praktik, og de er derfor meget engagerede i arbejdet med børnene, samarbejdet med forældrene og i personalegruppen.

I Troldehøjen har vi praktikvejledere både i vuggestuen og i børnehaven, hvor den studerende kan være tilknyttet.

Det er spændende, lærerigt og udviklende for både børn og voksne at have studerende i huset.

Praktikbeskrivelse:

Læs vores praktikbeskrivelse for Virklund Børnehave