Inklusion i Virklund–Sydbyen

Inklusionsbegrebet har forandret sig over tid, fra et fokus på de handicappede børn, til i dag at gælde alle børn i dagtilbuddet.

Inklusion hænger sammen med eksklusion, og begrebet er opstået, fordi mennesker bliver ekskluderet af fællesskaber overalt i samfundet, og dermed ikke har adgang til de deltagelsesarenaer, hvor livschancerne bliver fordelt. Netop pga. den stigende opmærksomhed på en forbedring af de udsattes børns livschancer, er det vigtigt, hvordan vi som daginstitution arbejder med inklusion og dermed undgår eksklusion af børn.

Med inklusionsbegrebet flyttes det problemsøgende blik på det enkelte individ, til i stedet at fokusere på fællesskabets betydning. Læring gennem deltagelse bliver centralt med det nye inklusionsbegreb, og forskellighed i børnegruppen vælger vi at anskue som en styrke. Med inklusionsbegrebet fokuserer vi i Virklund - Sydbyen på, hvordan vi som pædagogisk personale kan skabe en pædagogisk praksis, hvor der er plads til alle. Vi fokuserer på forandring i vores praksis i stedet for, hvordan vi får det enkelte barn til at passe ind i vores givende praksis.

Silkeborg kommunes Mindset for inklusion på børn og unge området.

I Virklund – Sydbyen lægger vi os op at det Mindset Silkeborg kommune har udarbejdet i forhold til Inklusion på 0-18 års området.

Mindsettet er udarbejdet ud fra det menneskesyn:

At vi tror på, at hvert enkelt menneske skal respekteres som det er. Alle børn skal opleve, at de møder:

  • Anerkendelse og værdsættelse i forhold til andre mennesker.
  • Mennesker de kan inspireres af og ønsker at blive inspireret af
  • Samhørighed med andre.
  • Udfordringer indenfor nærmeste udviklingszone.

Dette betyder at vi som fagpersoner i Virklund - Sydbyen skal understøtte at:

  • Alle børn trives.
  • Alle børn oplever, at nogen holder af dem og har særlige relationer til dem.
  • Alle børn har mindst èn voksen fagperson som er rollemodel – dvs. en person, som de oplever som særlig betydningsfuld og ”værd at ligne”.
  • Alle børn indgår i ligeværdige fællesskaber og oplever at have venskaber.
  • Alle børn oplever succes på mestring af de udviklingsopgaver de står overfor.
  • Alle børn oplever progression i læring og udvikling.

Inklusion i praksis

I viklund – Sydbyen har vi en inklusionspædagog ansat. Hendes opgave er at støtte det pædagogiske personale i inklusionsopgaven. At have en inklusionspædagog ansat i institutionen giver os mulighed for en hurtig, fleksibel og tidlig indsats. Inklusionspædagogen bidrager desuden til en styrkelse af medarbejderens faglighed. Dette gør hun igennem vejledning og sparring. Hun har et særligt fokus på at udvikle de inkluderende børnefællesskaber, hvor der samtidig er et særligt blik for de enkelte børns behov. Hun arbejder ud fra en anerkende tilgang, hvor hendes fokus er på det som lykkes.

Forældresamarbejdets betydning i forhold til inklusion:

Et tæt samarbejde mellem hjem og institution spiller en afgørende rolle i forhold til det enkelte barns trivsel og børnefællesskabet i institutionen. Vi har et fælles ansvar for, at samarbejdet mellem hjem og institution er velfungerende. Vi bidrager derfor alle til et godt børnefællesskab, hvor alle er inkluderet og trives, og i denne proces ser vi forældrene som vores vigtigste medspillere.

I Virklund – Sydbyen tilstræber vi et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde. Dette medfører blandt andet, at forældre og det pædagogiske personale, gennem dialog, sikrer, at barnet er i trivsel og opnår en følelse af at være inkluderet i børnefællesskabet.

Vi tror på at åbenhed skaber forståelse og vil i det omfang det er muligt, i samarbejde med forældrene, skabe denne åbenhed.