Virklund Børnehave

Virklund børnehave ligger i den sydlige bydel i et meget naturskønt område, der byder på skove, søer og bakket terræn.

Virklund børnehave er normeret til 60 børn, som er fordelt på tre stuer. I den ene ende af huset er de 3 og 4 årige fordelt på to stuer. Disse to stuer har et tæt samarbejde i dagligdagen, og planlægger aktiviteter på tværs af stuerne. I den anden af huset har vi storbørns gruppen hvor de kommende skolebørn er samlet. Det er en værdi for os at alle tre grupper har flere fælles projekter i løbet af året.

Virklund børnehave ligger i et kvarter med parcelhuse. Vi gør meget ud af at samarbejde med det lokale samfund og de tilbud der findes i Virklund.

I Virklund børnehave vægter vi trivsel og læring. Vi mener det er en forudsætning at den voksne sikrer at barnet får opfyldt individuelle behov i balance med fællesskabets behov. Vi arbejder med anerkendende pædagogik, det betyder at den voksne befinder sig i børnehøjde, lytter til børnene og lærer børnene at lytte til og respektere hinanden.

Vi lægger megen vægt på at skabe et læringsmiljø ud fra planlagte aktiviteter, men også at børnene har rum og tid i deres egen leg til at kunne danne venskaber og lære noget af og med hinanden. Vi har aktiviteter i de enkelte grupper, men også på tværs af grupperne.

Legepladsen i Virklund børnehave er en naturlegeplads med mange muligheder for fordybelse og fysisk udfoldelse. Legepladsen er i forskellige niveauer og mange store træer.

 

Læs mere om Virklund Børnehave

Aflevering og afhentning: 

For os er det vigtigt, at barnet får en god og rolig start på dagen.

Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen må kræve. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne kontakte os senere og høre, hvordan det går.

Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I som forældre bringer og henter børnene. Børnehaven overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet. Er der lavet aftale om, at en anden end forældrene henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen.

Opstart i børnehaven:

​Vi lægger stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i børnehaven, og lærer omgivelserne at kende.

Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som jævnligt kommer på besøg her i Børnehaven, så nye børn lærer børnehaven at kende.

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk hverdag i børnehaven. Derfor håber vi, at I som forældre prioriterer at komme på besøg i Børnehaven inden starten. Vi vil herefter sammen planlægge, hvordan indkøringen skal foregå. Er der nogle specielle behov vedr. jeres barn, så sig til.

Sygdom og fravær:

Det kan være svært at vurdere, hvornår jeres barn er syg.

Det er af og til svært at vurdere hvornår jeres barn er for syg til at komme i børnehave. Ud over feber vil det være en vurderingssag.

Kan jeres barn indgå i leg og de  planlagte aktiviteter på lige fod med de andre børn, kan de være i børnehaven.

Vurderer vi at jeres barn er utilpas, vil vi ringe efter jer. Det er derfor vigtigt at i  altid har opdateret jeres telefonnumre hos os, både til arbejde og privat.

Medicin:

Vi giver ikke medicin til syge børn (receptpligtig medicin). Skulle jeres barn have et specielt behov, kan vi tale om det.

I Virklund Børnehave har forældrene valgt madordningen fra, hvilket betyder, at alle har madpakker med. Alligevel sker det, at børnene laver mad til gruppen, hvilket kan ske i køkkenet eller over bålet på legepladsen.

Måltider:

Børnenes måltider i børnehaven

Fra kl. 6.30 til 7.30 tilbydes der morgenmad til de morgenfriske. Morgenmaden består af havregryn,  cornflakes, mælk og evt. brød og marmelade. Havregryn og mælk er økologiske. 

Mellem kl. 11.30 og 12.00 nyder børnene deres medbragte madpakker. Hvad madpakkerne indeholder, er forældrenes ansvar. Skulle det ske at vi oplever, at den medbragte madpakke ikke er optimal, vil vi tage det op med forældrene.

Ca. kl. 14.30 spiser børnene det sidste måltid i børnehaven. Forældrene medbringer på skift boller eller brød til barnets gruppe. Også udskåret frugt og grønt er fint at medbringe, som supplement til brød. Se brødordning.

Ud over de faste hovedmåltider, hvor vi sidder sammen og spiser, har mange børn behov for mellemmåltider flere gange dagligt. Derfor vil vi gerne opfordre til, at børnene har lidt ekstra mad i madpakken. 

De fysiske og sociale rammer omkring måltiderne I børnehave

Vi vægter, at der er god tid til børnenes måltider. Når børnene spiser er det vigtigt, at det foregår i en rolig og afslappet atmosfære, så børnene får lyst til at spise og nyde maden.

Ligeledes er tiden og roen vigtig for at der er rum til at snakke sammen, fortælle, og tid til det at lytte, både mellem børn og voksne, men også mellem børnene.

Det er forskelligt, hvor meget den enkelte stue gør ud af den daglige borddækning m.m. Det primære er, at der bliver lagt vægt på det sociale fællesskab under måltidet, og at vi lærer børnene gode spisevaner og bordskik.

Drikkevarer

Til morgenmad og frokost får børnene forældrefinansieret økologisk minimælk. I løbet af dagen får børnene vand, enten direkte fra hanen eller fra vandbeholder. Hvis børnene medbringer drikkedunk, vil vi gerne, at der kun medbringes vand heri.

Traditioner i børnehaven.

 • August: Sommerfest for forældre og børn i hele huset.
 • December: Fællessamling hver fredag. Gudstjeneste i kirken for alle. Julefrokost for børnene stuevis. En lille gruppe tager på plejehjemmet i Virklund, og bager med de ældre beboere.
 • Maj: Bedsteforældredag for hele huset.
 • Juni: Sct. Hans fælles for hele huset.

Traditioner i Aktivitetsudvalget.

 • November: Lysfest for forældre og børn i hele huset.
 • December: Tur med juletog for alle forældre og børn i huset.
 • Februar: Fastelavn for alle forældre og børn i huset.

Det betyder meget for os, at der er en åben og hyggelig atmosfære i Virklund børnehave. Alle børn og forældre skal føle sig velkommen. Derfor vægter vi:

 • Dialog og åbenhed, at vi kan undres og udveksle synspunkter og oplevelser
 • Et godt samarbejde i en god gensidig relation, så det er naturligt at tale om barnets trivsel og udvikling.

I Virklund børnehave tilbyder vi en 3 måneders samtale, hvor vi har fokus på barnets opstart og trivsel samt en førskolesamtale ca 6 måneder før skolestart. Vi tilbyder naturligvis samtaler efter behov.

I vores institution har vi taget et pædagogisk valg, i forhold til at ville implementere Mindfulness, som en integreret del af vores pædagogiske DNA.

Vi oplever, at barnet har brug for stunder, hvor der er ro omkring dem, og hvor de retter opmærksomheden mod sig selv og deres åndedræt.

Mindfulness i vores praksis, er hverken en religion, eller et pædagogisk “værktøj”, som vi “trækker op af vores værktøjskasse”.

Mindfulness kan ganske kort defineres som værende bevidst nærvær, en måde at være tilstede i verden på = væredygtighed.

Vi valgte i 2018 at sende to medarbejdere på uddannelsen, MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN, og sender yderligere to medarbejdere afsted i 2019. Det betyder helt konkret, at vi får 4 certificerede Mindfulness for børn Mentorer i vores institution (en i hvert hus), som har fået en grundig teoretisk baggrund og viden omkring det at lave Mindfulness med børn i praksis.

Mindfulness handler om vores bevidste nærvær og det at være tilstede i nuet og finde den indre ro. Mindfulness er en måde, hvorpå børnene lærer at give deres opmærksomhed til det, der sker i deres liv lige nu og her. Den kompetence at kunne være tilstede i sit eget nærvær, acceptere tingene som de er, være åben over for egne fejl og mangler, se sin egen sårbarhed som en ressource og ikke en forhindring. Når der er “fart på” og kaos, hjælper det børnene med at finde indre ro og balance. Det handler om væredygtighed, med sig selv.

Der er to måder, hvorpå vi laver Mindfulness. Den ene kaldes for den formelle praksis, og er der, hvor vi laver planlagte/strukturerede forløb, f.eks. små meditationsøvelser.

Den anden form kaldes uformel praksis, og handler om at være opmærksom på det, vi laver. Når vi f.eks. er ude at gå i naturen, så kan vi være opmærksom på lyde, lugte, smage osv. Vi griber nu’et og laver Mindfulness lige der, hvor vi er.

Det kan også være der, hvor vi sidder og maler/tegner/bygger med LEGO eller spiser i stilhed måske til stille musik.

 

Fælles feriepasning og lukkedage i Silkeborg Kommune:

Institutionen har ferielukket:

 • de 3 dage op til påsken
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • 3 uger i sommerferien
 • dagene mellem jul og nytår samt den 24.12. og den 31.12.

Alle børn tilbydes pasning i en anden institution i Silkeborg, hvis der skulle være behov for dette.

Silkeborg Kommunes fælles feriepasning

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Virklund Børnehus bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

Her kan ses seneste tilsynsrapport for Virklund Børnehus:

Tilsynsrapport for Virklund Børnehus

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn