Skip til hoved indholdet
    Hjem Korshøjvej

Korshøjvej

Velkommen til Korshøjvej

Korshøjvej Børnehus er en helt ny, integreret institution i Virklund-Sydbyen, med plads til 72 børnehavebørn fordelt på 3 stuer og 30 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer.
 
Børnehuset er beliggende på en skøn naturgrund, med mange små træer, bakker og gemmekroge. I baghaven har vi både adgang til sø og skov, som vi naturligvis vil benytte i rigt omfang.

Pr. 1. oktober 2023 står vi klar til at invitere de først ca. 20 Korshøj-børn indenfor i vores nye rammer. Herefter opstarter nye børn løbende, efterhånden som de indmeldes i pladsanvisningen.

Som nyt børnehus har vi særligt fokus på at opbygge trygge børne- og læringsmiljøer, der fremmer udvikling, læring og trivsel for både børn og medarbejder.

Først og fremmest er vi et BØRNEHUS – for os betyder det, at børnenes perspektiver og medbestemmelse vægtes højt. Vi er et hus fyldt med nysgerrige voksne og barnlige sjæle, som tager udgangspunkt i at understøtte det enkelte barns dannelse, lege og læringslyst gennem nærvær og mangfoldige børnefællesskaber.

Er du nysgerrig efter at høre mere om vores børnehus, så kontakt daglig leder Suzi Miller på mail: suziannie.miller@silkeborg.dk eller telefon: 24 85 38 34

 

 

Læs mere om Korshøjvej Børnehus

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk hverdag i institutionen. Vi lægger derfor stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i børnehaven eller vuggestuen og lærer stedet godt at kende.

For de børn som kommer fra andre institutioner eller dagplejen og starter i børnehave eller vuggestue, har vi gode erfaringer med, at de kommer på besøg inden, så børnene lærer huset og personalet bedre at kende. Vi vil herefter sammen planlægge, hvordan indkøringen skal foregå. Er der nogle specielle behov vedr. jeres barn, så sig endelig til.

For vuggestuebørnene i huset, samarbejder vi meget på tværs, og inden barnet starter i børnehaven, kommer det mere og mere på besøg på sin nye stue.

Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid afleveringen af jeres barn tager. Vi vil dog bede jer tage hensyn til, at vores dagligdag og struktur betyder, at der kan være tider på dagen (eksempelvis efter kl. 9), hvor forældreaktivitet ind og ud af stuen bliver forstyrrende for pædagogikken, nærværet og læringen.

I kan altid henvende jer til en af os, hvis vi skal hjælpe og støtte jer, med at få taget afsked med jeres barn. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne kontakte os senere og høre, hvordan det går.

Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I som forældre bringer og henter børnene. Børnehuset overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet. Er der lavet aftale om, at en anden end forældrene henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen.

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.

Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

Når et barn er ved at blive syg, bliver det ofte mat, pylret, uroligt eller grædende. Små børn kan undertiden klage over ondt i maven eller kaste op, selv om det ikke drejer sig om en sygdom i maven. Ud over almensymptomerne kan der være mere specifikke symptomer ved de forskellige sygdomme. Der kan fx opstå snue, hoste, øjenbetændelse med pusflåd, påvirket vejrtrækning eller udslæt. Opkastning og diarré er ofte tegn på mave-tarm-infektioner, men kan som nævnt også være tegn på andre sygdomme.

En forudsætning, for at udbredelsen af smitsomme sygdomme i daginstitutioner kan nedsættes, er at syge børn holdes hjemme.

Når vi vurderer at jeres barn er utilpas, vil vi ringe efter jer. Det er derfor vigtigt at I altid har opdateret jeres telefonnumre hos os, både til arbejde og privat.

Som forældre, har I en særlig opgave i forhold til at:

  • Holde syge børn hjemme
  • Respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, når personalet kontakter jer med henblik på at hente barnet hjem
  • Orientere jer om Sundhedsstyrelsens regler for, hvornår barnet må komme i institutionen

Hvis jeres barn har haft en smitsom sygdom (f.eks. skoldkopper, børnesår eller børneorm), vil vi meget gerne vide det, så vi kan hænge et opslag op til de andre forældre.

Hvis I er i tvivl, så spørg os endelig til råds.

Vi giver ikke medicin til syge børn (receptpligtig medicin). Skulle jeres barn have et specielt behov, kan vi tale om det.

For at jeres barn får de bedste muligheder, for at lege og deltage i aktiviteter i løbet af dagen, er det vigtigt, at de ikke er begrænset af for lidt skiftetøj. Derfor vil vi gerne opfordre til, at I altid sørger for, at der er ekstra skiftetøj til både inde og ude. For en del børn, kan det også være en fordel, at det flotteste tøj bliver hjemme, mens det tøj der gerne må blive rigtig beskidt, kommer med i børnehaven eller vuggestuen.

Husk altid at fylde op med nyt tøj, hvis I får meget brugt skiftetøj med hjem.

I børnehuset anvender vi det digitale system AULA. I gangen, hvor I kommer ind, hænger der en skærm, hvor I trykker jeres barn ind og ud af vuggestuen eller børnehaven, når barnet kommer og går. I kan med fordel installere AULA-appen på jeres mobiltelefon. Fra mobilen kan vi sende beskeder til hinanden, og I kan logge jeres barn ud og ind, samt melde dem syge eller fri. I kan også holde jer orienteret om jeres modulforbrug via mobilen.

Er der lavet aftale om, at en anden end jer forældre henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen, da vi ellers ikke må udlevere barnet til andre end forældrene.

Det er vigtigt for jeres barns selvhjulpen hed, at I holder jeres barns garderoberum i orden, og at I hver dag efterlader det opryddet. Det er vigtigt, at børnene kan se, hvad de har på rummet, at tøjet er vendt rigtigt mv. fordi så er det nemmere for dem, selv at tage det på. Børnenes tøj, sko, støvler osv. skal hænges op og stilles på plads på hylden, så der kan blive gjort rent på gulvet.

Efterladt tøj og sko på gulvet, bliver lagt i en kasse i garderoben.

Op til ferie beder vi jer tømme garderoberummet, så vi kan få gjort rent.

Små børn har behov for tilpas søvn, for at de kan vokse og hjernen kan udvikle sig hensigtsmæssigt. Vi mener, det er vigtigt at følge barnets søvnrytme. Derfor vækker vi nødigt vuggestuebørnene fra deres lur.

Søvn kan ofte give anledning til bekymring, så I er velkomne til at få en snak med personalet om barnets søvnrytme.

Dyner og bleer:

  • Vuggestuen sørger for dyner, tæppe m.m.
  • Vuggestuebørn skal ikke medbringe bleer.
  • Børnehavebørnene medbringer selv bleer.

Daginstitutionen Virklund-Sydbyen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt