Skip til hoved indholdet
  Hjem Troldehøjen

Troldehøjen

Velkommen til Troldehøjen

Troldehøjen er en integreret institution med plads til 26 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Vi ligger i hjertet af Virklund, lige op ad den dejligste natur og tæt på skoven.

Vi tilbyder børnene en struktureret hverdag, med en tilpas blanding af voksenforberedte aktiviteter, daglige rutiner og masser af leg. Vi forsøger at skabe et miljø, som har fokus på det enkelte barns trivsel, da det er et vigtigt element for, at barnet lærer og udvikler sig bedst muligt.

Alle børnene tilhører en gruppe, men ved nogle aktiviteter vælger vi at opdele børnene efter alder på tværs af grupperne, da vi på den måde tilgodeser det enkelte barn bedst.
Nogle gange om året forberedes temauger på tværs af alle grupper.

Da vi ligger så tæt på skoven har vi en naturlig interesse for udeliv. Børnene har stor glæde af den fysiske udfoldelse som skoven tilbyder, det styrker dem motorisk. Alle børnehavegrupper vil hver uge tilbringe en dag i skoven, hvor uderummet bliver rammen for dagens aktiviteter.

Vores gode og store udearealer er rammen for megen leg og aktiviteter. Vi har områder med boldbane, gynger og legehuse med sandkasser, men vi har også et større grønt område med bl.a. bålsted, hængekøjer og plads til fysisk udfoldelse.

Læs mere om Troldehøjen

Det er vigtigt at jeres barn får en rigtig god start i vuggestuen, både for jeres barn, for jer forældre og for os. Dette er en fælles opgave som forældre og personale skal løse med udgangspunkt i jeres barn.

Det er en rigtig god idé at besøge vuggestuen, inden barnet skal starte. Her kan vi udveksle gensidig information om barnet, familien og vuggestuen. Vi kan få en snak om indkøringen, så vi kan tage individuelle hensyn og skabe så trygge rammer som muligt for jeres barn.

I er velkomne til at komme på mange små besøg af ca. ½ times varighed i månederne op til, at barnet skal starte. Dette giver barnet mulighed for at vænne sig til lyde, dufte, nye børn og voksne.
Det er en stor forandring at begynde i vuggestue. Der er mange nye ansigter og nye indtryk. Derfor vil der i starten være tilknyttet en primær pædagog, som vil modtage jeres barn, spise med jeres barn, pusle, putte og havde kontakten til jer forældre. Det er dog vigtigt for os, at barnet og jer forældre ret hurtigt får kendskab til alle personaler. 
 
En blid start er at foretrække. Det vil sige en start, hvor barnet først kommer på besøg sammen med jer et par timer ad gangen, for derefter at være alene i kortere perioder. 
Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvor lang tid det tager at vænne sig til de nye mennesker, de mange spændende indtryk og livet i vuggestuen. Vi ved, hvor vigtigt det er i denne periode, at vi er tæt på barnet, forstår barnets reaktioner, finder barnets udviklingstrin og handler ud fra dette med omsorg og nærvær.  

Aktiviteter og leg:
​I vuggestuen er der god tid til leg og samvær med andre børn og voksne. 

Praktiske oplysninger:
Børnene får deres egen garderobe, hvor der gerne skulle være tøj efter årstiden. I vinterhalvåret er det vigtigt med varmt og rigeligt ekstra tøj.

Forår/sommer:

 • Regntøj/termotøj
 • Gummistøvler
 • Sko/sandaler
 • Sommerjakke/fleecetrøje el. lign.
 • Evt. sommerhat/kasket

Efterår/vinter:

 • Flyverdragt
 • Vinterjakke
 • Vinterstøvler
 • Vanter
 • Hue
 • Regntøj
 • Gummistøvler
 • Fleecetrøje el. lign.
 • Varme sokker

Der skal være navn i både tøj og sko.  

På badeværelset har hvert barn sin egen kurv, som skal indeholde følgende:

 • Bodystocking/undertøj
 • Strømper
 • Strømpebukser/tynde sovebukser
 • Bukser
 • Bluser
 • Shorts
 • T-Shirt
 • Savlesmække
 • Sutter
 • Sovedyr/pude – klud 

I vinterhalvåret vil vi komme til at bruge en fleecetrøje/striktrøje, strikstrømper, bukser og vanter til børnene.
Vi vil til den tid informere om det via vores infocenter.
I sommerperioden skal børnene være smurt ind i solcreme hjemmefra, og vi smører dem ind efter middagsluren. Vi indkøber et godt solcreme produkt, som vi smører alle børn med. Et produkt som er uden tilsætnings- og allergifremkaldende stoffer.

O.B.S.
Vuggestuen sørger for bleer og hagesmække. Vi gør ligeledes opmærksom på, at I som forældre selv skal skifte jeres barns sengetøj, som findes i institutionen. Spørg personalet.

Søvn:
Vi mener, det er vigtigt at følge barnets søvnrytme. Vi vækker derfor ikke børnene fra deres middagslur. Små børn har behov for tilpas søvn, for at de kan vokse og hjernen kan udvikle sig hensigtsmæssigt.
Søvn kan ofte give anledning til bekymring, så I er velkomne til at få en snak med personalet om barnets søvnrytme.
I krybberummet har hvert barn deres egen krybbe, dyne og lammeskind. Børnene skal selv medbringe behageligt tøj til at sove i. Spørg evt. personalet

Hos os er det vigtigste for børnene tryghed, omsorg og nærvær. Små børn har brug for tryghed og relationer til nærværende voksne, for at lære og udvikle sig.

Vuggestuen er normeret til 26 børn fordelt på to aldersblandende grupper: Hottentotterne og Troldeungerne. De to stuer arbejder tæt sammen og børnene er ofte på tværs af grupperne. Vi åbner Troldehøjen sammen i vuggestuen, så de mindste er i et trygt miljø. Ca. kl. 07:30 går børnehavebørnene i børnehaven og vuggestuebørnene er på tværs af grupperne til ca. kl. 8:45, hvor de deler sig op i de to grupper. kl. 09:00 holder vi samling og spiser formiddagsmad. Det er en pædagogisk fordybelsestid, hvor vi helst ikke vil forstyrres. Derfor beder vi jer aflevere inden kl. 09:00 eller efter 09:30. Derefter er det tid til de planlagte pædagogiske aktiviteter.

I vuggestuen laver personalet hver måned en aktivitetsplan, så I som forældre kan følge med i, hvad barnet skal lave og så I kan forberede barnet på dagens aktiviteter og tale om det derhjemme. Aktiviteterne kan være alt muligt forskelligt, ofte planlagt ud fra læreplanstema. Vi leger med modellervoks, klippe/klister, maler, øver os i at lege med hinanden, synger og danser. Fra barnet er ca. 2 år, kommer det med på tur en gang om ugen. Vi går som oftest ned i skoven, som ligger lige bag institutionen. Vi prioriterer at være meget ude, da vi mener at det er vigtigt for børnene udvikling og trivsel.

I vuggestuen arbejder vi meget med de sociale kompetencer, på at lære børnene at vise hensyn, at vente på tur, at dele, at være en god ven og føle sig som en vigtig del af fællesskabet. I vuggestuen begynder venskaber at spire og det forsøger vi at tage hensyn til, når børnene skal til at begynde i børnehave. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven og vi går på besøg med de ældste børn, for at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave lettere for barnet.

Det er vigtigt for barnets selvfølelse, at det oplever at kunne mestre ting selv. Derfor støtter vi børnene i at være aktive deltagere, så de kan blive selvhjulpne. Vi guider dem i at tage tøj af og på selv, selv hælde op i koppen, kravle op og ned ad den høje stol, puslebordet og krybben, at gå på toilettet mm. Vi oplever at barnet vokser, når det har lært noget nyt og når det mestrer noget selv.

Sprogudvikling går stærkt i vuggestuen. Børnenes ordforråd udvikles kraftigt og vi ligger stor vægt på den sproglige stimulering i vores hverdagsaktiviteter. Vi sætter ord på alt hvad vi fortager os og forsøger at få børnene på banen med åbne spørgsmål. Vi snakker om emner som børnene kan relatere til. Når vi læser højt, inddrager vi børnene aktivt med snak og spørgsmål. Vi motiverer og støtter børnenes lyst til at kommunikere, ved at anerkende deres udspil. Sproget er en vigtig funktion at kunne mestre i mange sammenhænge og i særdeleshed i det social samspil med de andre børn. Derfor prioriterer vi højt at børnene lærer at kommunikere, både i leg og ved konflikter.

Dagens gang i vuggestuen:
kl. 06:30 - 07:30 Vi åbner i vuggestuen.
kl. 07:30 - 08:15 Børnehavebørnene går i børnehaven. Modtagelse af børn.
kl. 08:15 - 09:00 Vi deler os i to grupper. Leg, aktiviteter og modtagelse af børn.
kl. 09:00 - 09:30 Vi holder samling og spiser formiddagsmad.
kl. 09:30 - 11:00 Planlagte pædagogiske aktiviteter (se aktivitetsplan).
kl. 11:00 - 11:30 Frokost.
kl. 11:30 - 12:15 Tid til en formiddagslur for de børn, der har brug for det.
kl. 14:00 - 15:30 Børnene står op og vi spiser brød og frugt.
kl. 14:00 - 16:30 Aktiviteter og leg ude eller inde.
kl. 16:00 - 16:45 Vi er sammen med børnehaven (Fredag til kl. 16.30)

Vi har fokus på, at alle børn indgår i gode legerelationer. Vi vægter venskaber højt, og at børnene trives og udvikler gode sociale kompetencer

Børnehaven er normeret til 88 børn, som er delt op i 4 grupper: Troldebasserne, Tyttebøvserne, Hobbitterne og Græshopperne.

Tyttebøvserne, Troldebasserne og Hobbitterne er aldersblandede grupper fra 3-5 år. Der er ca. 18 - 20 børn i hver gruppe og 3 voksne. De tre grupper arbejder meget på tværs, så børnene kan knytte venskaber på tværs af stuerne.

Græshopperne er en gruppe for de kommende skolebørn. Antallet varierer fra år til år, men som regel er der 18 - 24 børn og 3 voksne. Hos Græshopperne er fokus på at blive klar til at starte i skole.

I hele børnehaven vægter vi udelivet højt. Vi har en skøn legeplads der indbyder til forskellige lege, udfoldelse, hygge og nærvær. Vi har også et dejligt grønt område med bålsted, fugleredegynge, hængekøje, tipier og kuperet terræn. Hver gruppe har en fast ugentlig tur-dag, hvor vi oftest tager ud i skoven, hvor vi har en hule. 

Vi holder samling hver dag kl. 09:00. Her styrker vi blandt andet sproget, sociale kompetencer og fællesskabsfølelsen. Det gør vi f.eks. ved at synge, læse bøger, rim og remser, fortælle om dagen, høre på hvad vi lige er optagede af eller har oplevet derhjemme, i weekenden eller i ferien.

Da vi er meget optagede af at arbejde med temaer og læreplanstemaer (lagt ind i vores årshjul) er det også her vi snakker om, hvilket tema vi vil arbejde med og hvad vi skal lave.
Det er også i vores samlinger vi snakker om venskaber, sociale spilleregler f.eks. hvad er en god ven, hvordan kommer man ind i en leg og hvordan taler vi med hinanden på en ordentlig måde. Vi vil gerne, at børnene bliver afleveret inden kl. 09:00, så de kan deltage i samling.

Dagens gang i børnehaven:
kl. 06:30 - 07:30 Vi åbner vuggestuen.
kl. 07:30 Vi går i børnehaven.
kl. 09:00 Vi holder samling i grupperne og spiser formiddagsmad.
kl. 09:30 - 11:15 Dagens planlagte pædagogiske aktiviteter (se aktivitetsplan).
kl. 11:15 - 11:30 Vi spiser frokost.
kl. 12:00 Vi går alle på legepladsen.
kl. 14:00 Vi spiser madpakker, som medbringes hjemmefra.
kl. 14:30 - 16:00 Leg og aktiviteter ude eller inde.
kl. 16:00 - 16:45 Vi er sammen med vuggestuen (Fredag til kl. 16.30).

Opstart i børnehaven:
Det er vigtigt, at jeres barn får en rigtig god start i børnehaven, både for jeres barn, for jer forældre og for os. Dette er en fælles opgave som forældre og personale skal løse sammen, med udgangspunkt i jeres barn.

Når tiden nærmer sig, hvor jeres barn skal starte i børnehave, vil barnet komme på flere besøg i børnehaven og som regel prøver de også at komme med på tur. Der går en voksen med fra vuggestuen, hvis de vurderer at det er nødvendigt. Her vil de lege, spise og deltage i børnehavens aktiviteter. Vi oplever tit, at børnene siger til vuggestuepersonalet, at de skal gå igen og selv vil være i børnehaven "for nu er jeg stor".

Når I ved hvilken stue jeres barn skal gå på i børnehaven, aftaler I en opstartssamtale med personalet, hvor i får en snak om indkøring og om barnet.

Selvom barnet kender børnehaven og de voksne, er det stadig en stor omvæltning at starte i børnehave. Derfor er det en god idé, med et par korte dage i starten, så barnet får den bedst mulige start.

Aflevering og afhentning:
Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I som forældre bringer og henter børnene.

Børnehaven overtager ansvaret for jeres barn, når I går om morgenen, derfor er det vigtigt, at I får kontakt til en personale inden i går. Om eftermiddagen er det vigtigt, at I sammen med barnet får sagt farvel til en personale.

I gangen, hvor I kommer ind, hænger der en skærm, hvor I trykker jeres barn ind og ud af børnehaven. Vi benytter AULA-systemet og det vil betyde, at I skal installere en app på mobilen. Fra mobilen kan vi sende beskeder til hinanden, og I kan logge jeres barn ud og ind via mobilen. Er der lavet aftale om, at en anden end jer forældre henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen, da vi ellers ikke må udlevere barnet.

Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen kræver. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Det kan være nødvendigt at tage en snak med pædagogen, så afskeden kan udvikle sig til noget godt.

Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne ringe senere og høre, hvordan det går.

Sygdom og fravær:
Det er af og til svært at vurdere, hvornår jeres barn er for sygt til at komme i børnehave. Ud over feber, vil det være en vurderingssag.

Kan jeres barn indgå i leg og de planlagte aktiviteter på lige fod med de andre børn, kan de være i institutionen.

Vurderer vi, at jeres barn er utilpas, vil vi ringe efter jer. Det er derfor vigtigt, at I altid har opdateret jeres telefonnumre hos os, både til arbejde og privat.

Hvis jeres barn har haft en smitsom sygdom (f.eks. skoldkopper), vil vi meget gerne vide det, så vi kan hænge et opslag op til de andre forældre.

Medicin:
Vi giver ikke medicin til syge børn (receptpligtig medicin). Skulle jeres barn have et specielt behov, kan vi tale om det.

AULA:
AULA bruges i den daglige drift. I kan her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også holde jer orienteret om jeres modulforbrug og modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en AULA-app, som vi anbefaler, at man installerer på sin telefon. 

Stamkort:
Når barnet starter, får I et stamkort som I bedes udfylde. På stamkortet står de oplysninger, som vi skal vide om barnet. Det er vigtigt, at I jævnligt kontrollerer disse oplysninger, så de altid er ført ajour, både på stamkortet og på AULA.

Påklædning:
Da vi er meget ude, beder vi jer om hver dag at huske: Indesko, regntøj, gummistøvler og skiftetøj. Det er praktisk med navn i overtøj og støvler. Det gør det nemmere for jer selv, når I skal finde det igen. Af hensyn til børnenes sikkerhed, må der ikke bruges halstørklæder, eller være snore i hætter, og rundt om halsen i jakker og bluser.

Traditioner:
I Troldehøjen har vi nogle traditioner, som vi holder fast i og mødes om.

 • Sommerfest: Holdes i august for alle børn, forældre og personale.
 • Forældrekaffe: Holdes nogle gange om året, hvor vi inviterer på en kop kaffe og snak med de andre forældre.
 • Bedsteforældredag: Holdes 1. onsdag i december, hvor der er kaffe, boller, juleklip og hygge.
 • Arbejdsdag på legepladsen: Holdes i maj/juni, hvor forældrene hjælper til med forefaldende arbejde, og vi kvitterer med hotdogs til alle.
 • Luciaoptog: Græshopperne går Luciaoptog gennem hele huset, forældre er velkomne.
 • Sommerafslutninger: Græshopperne holder afslutning for børn og forældre. Tyttebøvser og Troldebasser holder forældrekaffe og ønsker god ferie.
 • Ud over det, fejrer vi de traditioner, der er i vores kultur; fastelavn, påske, jul og Sankt Hans.

Eget legetøj:
Børnene må som udgangspunkt gerne have legetøj med i børnehaven. Husk at sætte navn på. Hvis det tager overhånd, eller hvis det kan være svært for barnet at håndtere, vil vi begrænse dette. Vi tager ikke ansvar for børnenes legetøj.

Børnefødselsdage:
Når børnene fylder år holder vi fødselsdag, og forældrene er meget velkomne til at deltage. Vi pynter op, synger fødselsdagssang og fejrer barnet. I må meget gerne medbringe noget, som barnet kan dele ud. Alternativ til kage kan findes i inspirationsbogen i institutionen (spørg personalet). . I vuggestuen beder vi jer minimere sukker, og i stedet medbringe frugt, rosiner, ostehaps, boller eller lignende.

Skulle I som forældre have lyst til at invitere børnene hjem til fødselsdag, vil det være et privat arrangement. I vil kunne benytte børnehaven til at give børnene invitationer, men kun hvis det drejer sig om hele gruppen eller gruppens piger eller drenge.

I Troldehøjen ser vi naturen som et kvalificeret lærings- og udviklingsrum for børnene.

Da Troldehøjen ligger midt i den skønneste natur har vi en naturlig interesse for udeliv. Børnene har stor glæde af den fysiske udfoldelse som skoven tilbyder, og styrkes motorisk. Alle grupper i Huset har en fast ugentlig tur-dag, hvor uderummet bliver rammen for dagens aktiviteter. Vi arbejder målrettet med naturen som et vigtigt og kvalificeret læringsrum. 

Vores gode og store udearealer er rammen for megen leg og aktiviteter. Vi har områder med boldbane, gynger og legehuse med sandkasser, men vi har også et større grønt område med bl.a. bålsted, hængekøjer og plads til fysisk udfoldelse. 

Vi lægger stor vægt på at være meget ude, uanset årstiderne. Området i og omkring Virklund giver gode muligheder for at udfolde sig fysisk. Naturens rammer er også langt mere alsidige og fleksible end indendørs. Det mangfoldige miljø giver barnet de bedste muligheder for at udvikle sig på alle områder; motorisk, sprogligt, socialt, sanse-, følelses-, og erkendelsesmæssigt.

Udeliv giver sunde og raske børn. Børnene får brugt deres krop på en god og naturlig måde, og de får en oplevelse af at kæde leg, spontanitet og samvær sammen på forskellige måder. Naturen er grobund for mange oplevelser, og børnene får en god forståelse og respekt for.

Vi lægger vægt på et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde.

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene ser, at der er god kontakt mellem de voksne i barnets forskellige sammenhænge, så de mærker det gode og tillidsfulde samarbejde. Derfor håber vi, at I vil bakke op og deltage i de forskellige arrangementer, vi har i huset.

Vi har et aktivitetsudvalg, bestående af forældre, der arrangerer aktiviteter for alle familier i huset.

Hver måned udarbejder hver gruppe en aktivitetsplan som enten lægges på barnets rum eller bliver sendt via mail. Vi mener, at det er vigtigt, at barnet er forberedt på, hvad det skal hver dag. Derfor opfordrer vi jer forældre til at hænge planen op derhjemme, så det er nemt at spørge ind til barnets hverdag, og så I hjemmefra kan forberede barnet på, hvad det skal.

Vi udsender et nyhedsbrev til forældrene ca. en gang om måneden. De sendes til forældrene på AULA. Nyhedsbrevet kan også findes på hjemmesiden.

Forældresamtaler:
I Daginstitutionen Virklund-Sydbyen vægter vi samarbejdet med forældre højt. Vi ser institutionen som barnets andet hjem, og vi finder det vigtigt for barnet, at der er sammenhæng mellem de to miljøer.

Når barnet skal starte i enten vuggestue eller børnehave vil det være godt i god tid inden opstart, at komme i institutionen med mor eller far. Det kan være besøg af ½ time, det kan foregå på stuen eller på legepladsen, det har en stor betydning for barnet, at der skabes en tryghed ved både de mange børn, de voksne og de fysiske rammer. Går barnet i dagplejen, opfordres dagplejen til at besøge børnehaven så ofte som muligt.

Den gode og tillidsfulde kontakt mellem forældre og de voksne i børnehaven, vil give en stor tryghed og sammenhæng i barnets to miljøer.

Så snart forældre får besked om en plads i institutionen, vil forældrene kunne ringe og aftale de første besøg.

Når institutionen har bestemt, hvilken gruppe barnet skal tilhøre, sendes et velkomstbrev mv, hvorefter forældrene tager kontakt med gruppen for et besøg og en samtale om opstart.

Denne kostpolitik skal være med til at sikre trivsel, tryghed og gode kostvaner for børnene i institutionen. I dag opholder de fleste børn i Danmark sig en stor del af dagen i en daginstitution. Dette medfører, at pasningsordningerne har et stort medansvar for de kostvaner, som grundlægges.

Hvis børn tidligt lærer at spise sundt og varieret, vil det også få betydning for kostvanerne resten af livet, det skaber et godt helbred, og er vigtigt for den høje aktivitet, koncentration og indlæring, som i dag er vigtige elementer i børnenes dag i institution.

Overordnet målsætning for kostpolitikken:
Børn i Troldehøjen skal præsenteres for gode madvaner i daginstitutionen.

Vi skal sikre, at den mad, pædagoger og børn spiser i daginstitutionen er sund, nærende, varieret og ernæringsrigtig. Vi prioriterer økologiske varer, når vi køber: mælk, æg, mel, havregryn, grønsager, frugt og kødpålæg. Vi følger årstidens frugt og grønt.

Når maden tilberedes skal loven om hygiejne overholdes. Institutionen er medansvarlig for at øge børnenes forståelse for mad og hygiejne.

Troldehøjen skal medvirke til at børnene får gode vaner omkring måltiderne og øge børnenes kendskab og lyst til sund mad. Ofte er børnene forbeholden overfor nyt mad, vi motiverer børnene til at smage og vores oplevelser er, at de efter en tid, ofte kan lide det ”nye”.

Der skal indarbejdes gode hygiejniske vaner, som f.eks. at vaske hænder, før og efter man tilbereder og spiser mad. Det er vigtigt for at forebygge en del smitsomme eller fødevarebårne sygdomme.

Alle måltiderne indtages under en rar og hyggelig atmosfære, hvor der er rum til at tale sammen, tid til at lytte til hinanden, både mellem børnene og mellem børn og voksne. Under måltiderne har vi fokus på almindelig bordskik.

Der indarbejdes rutiner, hvor børnene deltager i borddækning og oprydning.

Madpakkekultur i Troldehøjen:
Børnene sammenligner meget med hinandens madpakker under måltidet, og de søde ting er selvfølgelig mest spændende, så det er ofte disse ting der spises først, og vi oplever, at der bliver mere og mere af det. Derfor har vi lavet denne madpakkeaftale, så alle har nogenlunde det samme med.

En madpakke uden så meget indpakning, er meget mere overskuelig for børn. Sanseindtrykkene kan blive mange, hvis alt ikke er pakket ind, i en stund, hvor vi har stilletid med musik ved bordet.

Store madkasser tager for meget plads i køleskabet, så der ikke er plads til alle.

Drikkedunken indeholder altid vand.

Madpakken kan indeholde følgende:

 • Frugt
 • Grøntsager
 • Rugbrød med smør eller pålæg
 • Knækbrød

Aftalen er for børnenes skyld - fællesskabsfølelse, sammenhørighed, antimobning, sundere energiniveauer.

Måltider i Troldehøjen:
I Troldehøjen har forældrene valgt en kostordning der er 100% forældrefinansieret. Kostordningen er på valg hvert andet år.

Kl. 8.30/9.00- Tilbydes børnene et lille måltid, brød og grønt, vand hertil. Skal en gruppe på tur, tager de maden med.
Kl. ca. 11.00 - Frokostmåltid. To gange om ugen serveres varm mad og tre gange serveres rugbrød og pålæg og evt. en lun ret. I vuggestuen serveres mælk og i børnehaven serveres vand. På ture medbringes fælles drikkedunk med vand i.
Kl 14.00 - Vuggestuen får hjemmebagt brød og frugt, som personalet skærer ud(hvert barn medbringer et stykke frugt om dagen). I børnehaven spises medbragt madpakke med frugt, som forældrene har skåret ud hjemmefra, så det er lige til at spise.

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning på følgende dage:

 • De 3 hverdage før påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferie uge 28-29-30
 • Dagene mellem jul og nytår

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen Virklund-Sydbyen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt