Skip til hoved indholdet
  Hjem Virklund Børnehus

Virklund Børnehus

Velkommen til Virklund Børnehus

Virklund Børnehus er en integreret 0 - 6 års institution, som ligger i den sydlige bydel, i et meget naturskønt område, der byder på skove, søer og bakket terræn.

Vi er normeret til 84 børnehavebørn, fordelt på fire stuer. De fire stuer hedder, Solstrålerne, Skyerne, Månerne og Regndråberne og er alle aldersintegrerede, med børn i alderen 3-6 år. Ydermere er vi normeret til 22 vuggestuebørn, som er fordelt på to stuer, Regnbuen og Mælkevejen.

Vi har et godt samarbejde på tværs af alle stuerne, så børnene løbende udvider deres kendskab til de voksne i huset, men også med børn fra andre stuer. På den måde oplever børnene fordelene ved både den nære og trygge stue med faste voksne, men også det større og mere udfordrende fælles hus. Som integreret institution, letter vi også overgangen fra vuggestue til børnehave, da vi bl.a. åbner og lukker sammen hver dag og har fælles aktiviteter på tværs af vuggestue og børnehave.

Vores førskolebørn mødes på tværs af de fire børnehavegrupper og laver aktiviteter sammen, i løbet af ugen, i den gruppe der hedder Stjernerne. Mange af disse aktiviteter foregår ude af huset, i vores omkringliggende natur.

I Virklund Børnehus vægter vi børnenes leg, udvikling, dannelse, trivsel og læring højt. Det gør vi bl.a. ved at skabe spændende pædagogiske læringsmiljøer for, og sammen med børnene, hvor de kan lege, lære og være. Men vi ved også at forudsætningen, for at lykkedes med den gode udvikling, læring, trivsel og dannelse for børnene, starter med et stærkt relations arbejde. Derfor arbejder vi med en anerkendende og omsorgsfuld pædagogik i børnehøjde, hvor vi sikre, at børnene får opfyldt deres individuelle behov, i balance med fællesskabets behov. Vi vægter nærvær, rummelighed, begejstring, glæde, forskellighed og nysgerrighed højt i vores dagtilbud og vi tager udgangspunkt i en ressourceorienteret og inkluderende tilgang til børnene og til hinanden.

Da det gode måltid, børnenes sundhed og bæredygtighed har en høj prioritet hos os, har vores køkken arbejdet hårdt for at opnå guld i det økologiske spisemærke, Det Økologiske Spisemærke
Det betyder, at 90-100 % af den mad, som bliver serveret for børnene, er økologisk og så vidt muligt, lavet fra bunden af.

Legepladsen i Virklund Børnehus er en naturlegeplads med mange muligheder for fordybelse og fysisk udfoldelse, med både klassiske legeområder, bålplads og en fodboldbane. Legepladsen har gennem de senere år, bevæget sig i en vildere og mere mangfoldig retning, så vi i dag bl.a. har egne høns, områder med vilde blomster, køkkenhave, bi-hoteller, kvasbunker, bær og nøddebuske, et vandhul til dyrene og en pilehytte.

Læs mere om Virklund Børnehus

En typisk dag hos os, starter med at institutionen åbner kl. 6.30. Efterhånden som der begynder at komme børn, møder flere personaler ind. Vi er samlet i fællesrummet ved køkkenet, frem til kl. 7.30, hvor børn og personale, begynder at gå ind på deres egne stuer.
Når vejret er godt, går flere personaler ud med de børn, som har lyst til det, mens de andre leger på stuen, eller på tværs af de andre stuer.

Kl. 9.00 er der samlinger på stuerne, som kan indeholde alt fra sanglege, mindfulness øvelser, historiefortælling, Fri for Mobberi, rim og remser, samarbejdslege, ugens emne og meget andet. Her snakker vi også om, hvad vi skal lave i dag. Efterfølgende spiser vi køkkenets hjemmebagte brød og dertilhørende frugt/grønt.

Fra 9.30-11.00 har vi aktiviteter fælles eller stuevis.

Vi prioriterer udeliv højt, og er generelt meget ude, både på legepladsen, men også i vores omkringliggende natur. Vi har altid mange forskelligartede aktiviteter i gang, hvad enten det er at kratluske efter smådyr, lege med kreative udtryksformer, sprog, samarbejdsøvelser, krop og bevægelse, spil, naturprojekter osv., som børnene kan deltage i, men vi prioriterer også børnenes ret til selvbestemt leg og medbestemmelse, både i denne tid, men også over hele dagen. Derfor afgrænser vi ikke vores nysgerrighed med børnene eller deres muligheder for nye oplevelser til tiden fra 9.30 til 11.00. Det bestræber vi os på at gøre over hele dagen, og vi inddrager også de faste rutinesituationer, som fx måltider og garderobesituationen til dette.

Kl. 11.00 henter vi mad fra køkkenet på rulleborde. Vi spiser i små grupper og da vi får meget spændende og varieret mad, taler vi meget med børnene om hvad vi spiser, hvilket dyr det er fra, hvilken afgrøde eller hvilke grønsager der er i osv. Spisesituationen er også en oplagt mulighed for at fordybe sig i gode samtaler med børnene, om alverdens emner. Fx når vi finder geometriske former i grønsagerne, eller prøver at finde ud af, hvem der kan finde den største kødbolle, den mindste, en der er mindre end eller større end. Når man inddrager matematisk opmærksomhed, naturvidenskab og et nuanceret sprog naturligt i samtalerne og rutinesituationerne, fanger det børnenes interesse mere.

De børn som har brug for en lur, sover herefter, og vi går alle på legepladsen.

Ca. kl. 14.00 spiser børnene deres medbragte madpakker og leger efterfølgende inde eller ude.
Vi samles både vuggestue og børnehave kl. 16, efterhånden som både børn og personale går hjem.

Aflevering og afhentning
For os er det vigtigt, at barnet får en god og rolig start på dagen.

Det er selvfølgelig jer som forældre, der afgør, hvor meget tid og hvor mange ritualer afleveringen må kræve. Det er dog vores erfaring, at for et barn, som har svært ved at sige farvel, bliver afskeden mindre smertefuld, hvis den gøres kort. Grib altid fat i en af os, hvis vi skal hjælpe. Har barnet været ked af det ved afleveringen, må I altid gerne kontakte os senere og høre, hvordan det går.

Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel, når I som forældre bringer og henter børnene. Børnehuset overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Ligeledes er det vigtigt, at vi ved, at barnet er hentet. Er der lavet aftale om, at en anden end forældrene henter barnet, er det vigtigt, at der gives besked til stuen.

Opstart i børnehave og vuggestue
Vi lægger stor vægt på, at børnene får en god og tryg start i børnehaven eller vuggestuen og lærer stedet godt at kende.

For de børn som kommer fra dagplejen og starter i børnehaven, har vi gode erfaringer med, at de kommer på besøg inden, så børnene lærer huset og personalet bedre at kende. For vuggestuebørnene i huset, samarbejder vi meget på tværs, og inden barnet starter i børnehaven, kommer det mere og mere på besøg på sin nye stue.

Vi ved, at tryghed danner basis for, at barnet får en god og harmonisk hverdag i institutionen. Derfor håber vi, at også I som forældre prioriterer at komme på besøg i huset inden jeres barn starter. Vi vil herefter sammen planlægge, hvordan indkøringen skal foregå. Er der nogle specielle behov vedr. jeres barn, så sig til.

Sygdom og fravær
Det kan være svært at vurdere, hvornår jeres barn er syg.

Det er af og til svært at vurdere hvornår jeres barn er for syg til at komme i børnehave. Ud over feber vil det være en vurderingssag.

Kan jeres barn indgå i leg og de planlagte aktiviteter på lige fod med de andre børn, kan de komme afsted.

Vurderer vi at jeres barn er utilpas, vil vi ringe efter jer. Det er derfor vigtigt at I altid har opdateret jeres telefonnumre hos os, både til arbejde og privat.

Medicin
Vi giver ikke medicin til syge børn (receptpligtig medicin). Skulle jeres barn have et specielt behov, kan vi tale om det.

Skiftetøj
For at jeres barn får de bedste muligheder, for at lege og deltage i aktiviteter i løbet af dagen, er det vigtigt, at de ikke er begrænset af for lidt skiftetøj. Derfor vil vi gerne opfordre til, at I altid sørger for, at der er ekstra skiftetøj til både inde og ude. For en del børn, kan det også være en fordel, at det flotteste tøj bliver hjemme, mens det tøj der gerne må blive rigtig beskidt, kommer med i børnehaven eller vuggestuen. Husk altid at fylde op med nyt tøj, hvis I får meget brugt skiftetøj med hjem.

AULA
I skal som forældre trykke jeres børn ind på den digitale skærm, der hænger i gangen i hver sin ende af huset, når I kommer om morgenen. Ligeledes skal I trykke jeres barn ud, når I henter. I kan indhente en app på jeres smartphone, så I hjemmefra kan melde barnet syg eller fri. Der vil af og til være beskeder, som I kan læse på jeres mobil eller en pc.

Stamkort
Når barnet starter i Virklund Børnehus, skal I udfylde et stamkort med kontaktoplysninger mv.
Husk at give besked til os, hvis I har adresse- eller telefonændringer.

Dyner og bleer

 • Vuggestuen sørger for dyner, tæppe m.m.
 • Vuggestuebørn skal ikke medbringe bleer.
 • Børnehavebørnene medbringer selv bleer.

Navn på
Vi opfordrer til at alt tøj, huer, vanter, sko, madkasser osv. er forsynet med navn. Institutionen påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele. Husk altid at fjerne snore fra børnenes overtøj eller trøjer.

Oprydning i garderoben
Det er vigtigt for jeres barns selvhjulpenhed, at I holder jeres barns garderoberum i orden, og at I hver dag efterlader det opryddet. Det er vigtigt, at børnene kan se, hvad de har på rummet, at tøjet er vendt rigtigt mv, fordi så er det nemmere for dem, selv at tage det på. Børnenes tøj, sko, støvler osv. skal hænges op og stilles på plads på hylden, så der kan blive gjort rent på gulvet.

Efterladt tøj og sko på gulvet, bliver lagt i en kasse i garderoben. Op til ferie beder vi jer tømme garderoberummet, så vi kan få gjort rent.

Søvn
Vi mener, det er vigtigt at følge barnets søvnrytme.
Vi vækker derfor ikke vuggestuebørnene fra deres middagslur. Små børn har behov for tilpas søvn, for at de kan vokse og hjernen kan udvikle sig hensigtsmæssigt.

 

Søvn kan ofte give anledning til bekymring, så I er velkomne til at få en snak med personalet om barnets søvnrytme.

Mad og måltider
Mad og fælles måltider er vigtige for børn, og det er det også for os i Virklund Børnehus. Børnehuset har madordning for alle børn, og tilbydes dagligt formiddagsmad og middagsmad. Alle vores madplaner er udarbejdet ud fra Daginstitution Virklund-Sydbyens kostpolitik (Daginstitution Virklund-Sydbyens kostpolitik), fødevarestyrelsens anbefalinger og de officielle 7 kostråd.

De 7 kostråd lyder:

 • Spis planterigt, varieret og ikke for meget
 • Spis flere grøntsager og frugter
 • Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
 • Spis mad med fuldkorn
 • Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
 • Spis mindre af det søde, salte og fede
 • Sluk tørsten i vand

Vores kosttilbud stemmer overens med de ernæringsmæssige anbefalinger for vuggestue- og børnehavebørn. Og vi tænker bæredygtighed ind i vores madproduktion. Vores madplan består af frugt og brød til formiddag, hvor alt brød er koldhævet og med 50 % fuldkorn. Samt frokostmåltid med to rugbrødsdage og tre dage med lune retter. Derudover laver vi så vidt muligt alt maden fra bunden af, som fx boller, burgerboller, hotdogbrød, pizzasovs, spread, frikadeller, marmelade, frugtpålæg, og vi eksperimenterer løbende med mere. Det giver både variation, kvalitet og en god økonomi.

Økologi
I Virklund Børnehus prioriterer vi økologi højt og har derfor arbejdet på, og opnået, guld i det økologiske spisemærke og vores økologiprocent ligger således på 90-100 %. Ligeledes bestræber vi os på at følge de ernæringsmæssige anbefalinger og tænker bæredygtighed ind i vores madproduktion. Hvis leverandøren ikke kan levere de bestilte økologiske varer som skal bruges, har vi en aftale om, at der skal findes et andet økologisk alternativ. Hvis det ikke er muligt, skal vi kontaktes for at beslutte, om en konventionel vare er tilstrækkelig.

Vi udarbejder en madplan for en uge ad gangen og servere fisk to gange om ugen. Vi serverer økologisk fisk, hvis det er muligt, men udvalget er ikke så stort. Vi vil gerne variere i fiskearterne og derfor køber vi også vildtfanget fisk og fisk fra opdræt. Dette medregnes ikke i økologiregnskabet og udgør ca. 2% af det samlede fødevareindkøb.

Høns
I efteråret 2021 fik vi høns i institutionen, som vi får æg fra. Dem bruger vi systematisk i vores madlavning, når de ellers ikke indgår i pædagogiske aktiviteter med børnene. Hver dag henter skiftende stuer æg, som børnene afleverer til køkkenet. Hønsene fodres med økologisk foder, men æggene registreres, efter reglerne, som konventionelt i vores økologiregnskab.

Bæredygtighed i køkkenet
Vi er meget opmærksomme på at mindske madspild og derfor bruger vi ofte grønsager med skrald på, da økologiske produkter er fri for pesticidrester. Samtidig skåner vi vores grundvand, ved at købe økologisk. Derudover bruger vi rester af grønsager i supper og rester af urørt grød og rugbrød tilsættes i dejen til nyt brød. I køkkenet bruger vi kun flergangsservice, genbruger så vidt muligt rene poser, bagepapir mv., sorterer muligt affald og begrænser forbruget af animalske fødevarer.

Samarbejde med det pædagogiske personale
I Virklund Børnehus er samarbejdet mellem det pædagogiske personale og køkkenet vigtigt. Ikke kun fordi vi samarbejder, om at skabe et dagtilbud af høj kvalitet for børnene, men også fordi feedback fra personale til køkkenet, og fra køkkenet til personalet er væsentligt. Bl.a. snakker vi løbende sammen om børnenes oplevelser af de retter de får, så de hele tiden kan justeres. Samtidig er det vigtigt, at den viden om maden som køkkenet har, videreformidles af personalet til børnene, så de ved hvorfor vi spiser den mad vi gør.

På legepladsen har vi en lille køkkenhave, som passes af børn og personale. Det frugt og grønt som ikke spises direkte af børnene, når det indsamles, inddrages i madproduktionen. Fx arbejder vi på at øge udvalget af krydderurter, så de kan bruges i køkkenet. Det giver rigtig god mening, for børnene at se hvor maden kommer fra, samt hvordan den bliver brugt.

Planer for fremtiden
Vi vil gerne inddrage børnene endnu mere i køkkenet, når det kan lade sig gøre, så de kan se hvad der bliver lavet, og så de oplever ejerskab og medbestemmelse, over den mad de spiser.

Traditioner i huset

 • August: Sommerfest for forældre og børn i hele huset.
 • December: Gudstjeneste i kirken for alle. Julefrokost for børnene stuevis. En lille gruppe besøger plejehjemmet i Virklund, og laver aktiviteter med de ældre beboere.
 • Maj: Bedsteforældredag for hele huset.
 • Juni: Sct. Hans fælles for hele huset.

Traditioner i Aktivitetsudvalget

 • November: Lysfest for forældre og børn i hele huset.
 • December: Tur med juletog for alle forældre og børn i huset.
 • Februar: Fastelavn for alle forældre og børn i huset.

Det betyder meget for os, at der er en åben og hyggelig atmosfære i Virklund Børnehus. Alle børn og forældre skal føle sig velkomne og vi ved at det øger børnenes trivsel, hvis vi som personale og jer som forældre, har et godt og tillidsfuldt samarbejde. På den måde skærper vi sammenhængen for barnet mellem hjemmet og institutionen.

Derfor vægter vi:

 • Dialog og åbenhed, at vi kan undres og udveksle synspunkter og oplevelser
 • Et godt samarbejde i en god gensidig relation, så det er naturligt at tale om barnets trivsel, udvikling og generelle tvivlsspørgsmål.

I Virklund Børnehus tilbyder vi alle forældre en opstartssamtale når barnet starter, og skifter det fra vuggestue til børnehave, tilbyder vi en overgangssamtale. Efter 3-6 mdr. tilbyder vi en samtale, som har fokus på barnets opstart og trivsel. For vuggestuebørn tilbydes I en samtale, igen når barnet er 2-2,5 år og for børnehavebørn når det fylder 4 år. Et halvt år inden barnet starter i skole, har vi en overgangssamtale. Skulle I have brug for en samtale, ud over dette, aftales dette ved behov.

Fælles feriepasning i Silkeborg Kommune
Institutionen har fælles feriepasning:

 • De 3 dage før påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferien uge 28, 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår

Lukkedage i Silkeborg Kommune
Alle institutioner holder lukket Grundlovsdag, 24. december og 31. december.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen Virklund-Sydbyen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt